Kako uz pomoć mindfulness-a i kada osjećate pad energije možete biti produktivni

Obično kada nam padne energija posežemo za raznim napicima poput kave, gaziranih pića, tableta guarane, čokolade i sl, što može imati neželjene učinke po naše zdravlje.

Znate li i da postoje drugi načini kojima možemo postići isto? Biti produktivniji i zadovoljniji jednostavnim obraćanjem pažnje na sebe, svojih navika i aktivnosti u danu te njihovim učinkovitijim međusobnim odnosom.

Sigurno ste primjetili da niste jednako fokusirani u svako doba dana te da su vam neke aktivnosti draže, a neke manje drage, odnosno imate osjećaj da vas jedne pune energijom dok druge crpe, a osim toga nemate istu razinu energije u svako doba dana?

Obraćanjem pažnje (mindfulness-om) na sada i ovdje možemo osvijestiti koje su to aktivnosti kao i razdoblja u danu kada je naša energija i pažnju na vrhuncu, a kada drastično opada te uz male trikove maksimalno možemo povećati svoju produktivnost.

Obično ta svjesnost kreće od raspoznavanja koji smo ”tip” osobe, jutarnji ili noćni pa:

Jutarnji tip se probudi i kaže: Ustaj na noge lagane, jutro je!

Noćni tip kaže: Krepaj i prestani! Te se okrene na drugu stranu.

Poznato?

Ako ste osoba jutarnjeg tipa vjerojatno se brzo budite i odmah ste spremni za nove radne pobjede. Također je primjetan pad energije u ranim popodnevnim satima.

Osobama dnevnog tipa odgovara radno vrijeme 9h -17h, a najčešće se bude između 7h i 8h, a energija je na vrhuncu u ranim popodnevnim satima, večera obično oko 19 h.

Noćni tipovi obično spavaju do kasno i bude se omamljeno, čak ih toliko ne smeta ni ranojutarnje svijetlo, mogu prespavati gotovo sve, a navečer su često budni dugo nakon što su svi ostali već ušuškani u svojim krevetima.

No to su samo generalna određenja jer naša pažnja kao i energija padaju u miniciklusima tijekom dana. Zato ih je važno opažati.

Kako bi iskoristili maksimum od dana i bili produkitivniji u svako doba dana, dobro je svoje prioritete planirati prema svom unutarnjem satu, zato uzmite vrijeme od tjedan dana kako biste se upoznali i svoje navike pretvorili u saveznike.

Tu na scenu stupa mindfulness jer će biti potrebno opažati sebe i ono što radimo tijekom dana i kako se osjećamo.

Važno je znati kada je naša pažnja na vrhuncu i puni smo energije, nakon čega možemo opaziti da naša pažnja i energija opadaju te su zatim odgovarajuće razine i potrebne su češće pauze te vrijeme kada je zaista potrebno uzeti pauzu.

Iskoristite svoje navike da svoje aktivnosti/prioritete planirate u skladu s istima, kad god je to moguće prema sljedećim preporukama.

Kad je pažnja na vrhuncu planirajte i zakažite:

Ključne, hitne obveze

Velike projekte koji zahtjevaju puni angažman

Važno štivo

Materijale koji mogu biti dosadni

Sastanak sa šefom – ako je to nešto što smatrate zahtjevnim ?

Sastanke i pozive u kojima ste najvećim dijelom u ulozi slušatelja

Sve što zahtjeva da budete više pasivni nego aktivni – ako vam je to inače teže činiti

Sve što ne bi trebalo prekidati nego bi trebalo održavati neprekinutu pažnju

Kada pažnja i energija opadaju, ali su na zadovoljavajućoj razini, planirajte i zakažite:

Aktivnosti koje se temelje na matematičkim radnjama (npr. financijski izvještaj)

Sastanke s kolegama i onima koje nadgledate

Obroke

Čitanje umjereno zanimljivih sadržaja

Kreativan rad

Fizičku aktivnost koja zahtjeva koncetraciju (npr. vožnja automobila)

Većinu poslova koji uključuju pisanje, tipkanje, rad na računalu

Svemu čemu nećete nanijeti štetu kratkim, važnim prekidima

Kada vam energija padne i osjećate se tromo, planirajte i zakažite:

Kratkotrajne i raznovrsne zadatke

Aktivnost koja zahtjeva kretanja i koncentracija nije ključna (npr. odlazak u dućan)

Pozive i sastanke ljudi koji vam se sviđaju

Interaktivne programe, računalne

Stvari koje su vam izuzetno zanimljive

Ništa od gore navedenog nije sveto pismo nego su preporuke, moguće je da će različiti ljudi prema istoj aktivnosti imati različiti afinitet. Primjerice netko će kreativan rad smatrati izuzetnim naporom pa će se njime baviti kada je njegova pozornost na vrhuncu.

Svako od nas ima određene prirodne tendencije i pri organiziranju vlastitih prioriteta u danu, produktivnosti može uvelike doprinijeti obraćanje odnosa između razdoblja kada je naša pažnja na vrhuncu i aktivnosti kojima se bavimo u tim razdobljima.

Zato je važno poznavati sebe što omogućuje iskorištavanje vlastitih potencijala, uvijek je lakše ići nizvodno nego uzvodno, zar ne? A sa ovim malim trikovima, možete si pomoći.

Uz malo obraćanje pažnje na sada i ovdje (mindfulness) te planiranjem, možemo eleminirati loše navike prekomjernog posezanja za raznim napicima poput kave, gaziranih pića, guarane, čokolade i istodobno biti učinkovitiji.

Kad ima volje, ima i načina. Ili izgovora, odluka je na nama samima.

Želiš li naučiti kako tvoje rutine, aktivnosti i ponašanja međusobno utječu jedni na druge i kako napraviti učinkovitiji plan ravnoteže, slobodno mi se javi za Wellbeing booster coaching individualni program ili se predbilježi na idući grupni tečaj mindfulnessa-a na osobno.ivanapavlovic@gmail.com.